Складова база Танкер ООД  предлага широка гама материали за отопление - топливо въглища, еко брикети, газ пропан бутан  и спирт за горене. Най-предпочитани от клиентите са донбаските въглища.

Танкер ООД  поддръжа на склад  винаги налично топливо на отлични цени.  Непрекъснато разширяваме и подобряваме предлагания асортимент от донбаски въглища, еко брикети, газ пропан бутан и спирт за горене.

Поръчаното топливо се доставя с наш транспорт при заявка от клиента.

Донбаски въглища Донбаски въглища
Еко брикети Еко брикети
Газ пропан бутан Газ пропан бутан